โปรแกรมสำเร็จรูป

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป 

Acrobat , Photoshop , Illustrator, AutoCAD , SketchUP   

 


 

 

                          

Adobe Acrobat

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการงานเอกสารต่างๆ สำหรับเปิดและแก้ไขไฟล์ PDF

 

 

            

      

Adobe Photoshop

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานด้าน

สิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดียอีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ 

Adobe Illustrator

เป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ วาดภาพลายเส้น ออกแบบงานด้านกราฟิก สามารถออกแบบได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โลโก้, สิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

 

 

 AutoCAD

 เป็นโปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

 SketchUp

ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาวัตถุ 3 มิติ ใช้ในงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเกม

และงานออกแบบอื่น ทำงานผ่านระบบ 2 มิติ 

 


Visitors: 51,031