วางระบบ Server

บริการวางระบบ ติดตั้งและดูแล SERVER ด้วยทีมงานมืออาชีพ
                                         
                                                                                                             
                  
รับออกแบบติดตั้งระบบ Windows Server 2019 (64 BIT) , 2022 (64BIT)

1. ระบบ Domain Controller (DC)
2. ระบบ Active Directory (AD)
3. ระบบ Domain Name System (DNS Server) , Secondary DNS Server
4. ระบบ DHCP Server 
5. ระบบ FTP Server 
6. ระบบ Files Server 
7. ระบบ Database Server (MS SQL Server)
8. ระบบ Anti-Virus Server (Endpoint)
                        

        

 

 

 

 

 

Visitors: 51,030