วางระบบ Network

 

รับวางระบบ NETWORK

ที่จะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูล ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา 


 

              รับปรึกษาวางระบบ / ออกแบบ ติดตั้ง Network ที่จะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา รวมไปถึงดูแลและติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย อาทิเช่น ระบบ VPN , ระบบ DNS , ระบบ NAT , ระบบ Proxy , ระบบ DHCP , ระบบ File Server  , เดินสาย Lan เป็นต้น

       

 

 
 

Visitors: 49,573