เกี่ยวกับเรา

                  

บริษัท ทรัพย์ไอที จำกัด ( Sub IT Co., Ltd ) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 73  ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เบอร์โทร : 02-072-3571,  092-265-9158

https://www.subit.co.th/

 

จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดผลสำเร็จ

รูปแบบการให้บริการ

1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย Server และ เครื่องลูกข่ายทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน

2. ดูแลระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีหรืองานบุคคลรวมถึงการ Backup ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นให้

3. ดูแลระบบเครือข่าย ( Network/LAN ) ให้พร้อมใช้งานได้ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4. Update โปรแกรมต่างๆที่จำเป็นให้ เช่น ระบบ Anti - virus หรือ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับใช้งานประจำ    

5. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ รวมไปถึงปัญหาด้านไอทีทั่วไป

6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Software และ Hardware พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

 

 

Visitors: 56,519