ประชาสัมพันธ์

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ทาง " ทรัพย์ไอที " ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของพนักงานและ " ลูกค้า " ทุกท่าน ซึ่ง " ทรัพย์ไอที " มีการกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอยู่แล้ว 

ตามแนวทางปฏิบัติของ ศบค.คือ

1. สำหรับพนักงานในบริษัท

1.1. ให้พนักงานทุกคนล้างมือและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าบริษัทฯ           
                                                             
1.2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าบริษัท หากมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียล  ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่และให้พบแพทย์ทันที    

1.3. ให้พนักงานบางส่วน Work From Home เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัด


2. สำหรับเจ้าหน้าที่บริการงาน Onsite

2.1. ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่บริการอีกครั้งก่อนออกไปพบลูกค้า                                                   

2.2. ให้เจ้าหน้าที่บริการพกเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ให้บริการลูกค้า              


         ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ และสบายใจ สำหรับ ทีมงาน ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงภาวะโรคระบาดนี้ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Visitors: 51,031