ลูกค้างานดูแลระบบฯ

บริษัท เจ.ดี.พูลส์  จำกัด

ลักษณะธุรกิจ :  ผลิต จำหน่าย จัดสร้าง  สระว่ายน้ำ โรงแรม รีสอร์ท บ้าน

 บริษัท บิวตี้ เบลนด์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ :  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Nigao Brand  

บริษัท เอเวอร์กรีน โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

ลักษณะธุรกิจ : ตัวแทนนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ทางเรือและเครื่องบิน

 

   
   

บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา

บริษัท ไทยฮวด จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม, สีทาอาคารและตกแต่งต่างๆ  

บริษัท ตันยาคอลเลคชั่นส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย เครื่องประดับ อัญมณี 

  

   
 

บริษัท ฟิวเจอร์ สุปรีม จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไลฟ์ เวฟ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 

บริษัท ธนา บลอซซั่ม จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายเคมีภัณฑ์และสินค้าการเกษตร

 

   
 

 บริษัท โอบาร่า (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโลหะสำหรับอุตสาหกรรม

รวมอะไหล่,อุปกรณ์จัดหา ซื้อ นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมอุปกรณ์เพื่อผลิตและจำหน่าย

บริษัท เงินมา ธุรกิจ จำกัด 

ลักษณะธุรกิจ :  ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกาว และวัสดุยาแนว 

 

บริษัท สุบากิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องปรุงรส

 

 

 

 

 
บริษัท ซินนามอน จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : นำเข้า-จำหน่ายเคมีภัณฑ์

บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด

ลักษณะธุรกิจ : บริการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

  บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ : การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

 

   

 

บริษัท มินเนอรัล แอนด์ เคมีคอล (ประเทศไทย)  จำกัด

ลักษณะธุรกิจขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ และส่งออกแร่ยิปซั่ม

บริษัท เบอร์โก จำกัด 

 ลักษณะธุรกิจ : เช่าและดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

 

 

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลักษณะธุกิจ : ให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

 บริษัท ทริปเปิ้ล กรีน การบัญชี จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการทางด้านบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

 บริษัท เอ ดี แอล เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด

 ลักษณะธุรกิจ : ตัวแทนและผู้ให้บริการขนส่งสินค้

 

 

 

  

 

 

บริษัท ซีนิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

  ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

 บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การศึกษา

บริษัท อินเตอร์ คาเฟรสท์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

     

 

บริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเสริมความงาม

 บริษัท ศรจินดา สหกิจ จํากัด

 ลักษณะธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ 

บริษัท อินท์ มิชชั่น จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : รับจ้างบริหารโครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารด้านโทรคมนาคม 

 

 

 

 

 บริษัท สเปศ อาร์คิเทค จำกัด

 ลักษณะธุรกิจ : บริการด้านสถาปัตยกรรม

บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  

 ลักษณะธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการด้านการ วางผัง ออกแบบ และพัฒนาเมือง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังออกแบบและพัฒนาเมืองรวมถึงแก้ปัญหาในเมืองและโครงการพัฒนาเมืองต่างๆ

 
 

 

 
     
 

 

 

 

   
      
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Visitors: 50,714